نقل قول های سهراب سپهری [Sohrab Sepehri]

ایران - شاعر | 15 مهر, 1307 - 1 اردیبهشت, 1359 | بیوگرافی کامل