نقل قول های مهدی اخوان ثالث [Mehdi Akhavan Sales]

ایران - شاعر | 10 اسفند, 1307 - 4 شهریور, 1369 | بیوگرافی کامل