نقل قول های فروغ فرخزاد [Forough Farrokhzad]

ایران - شاعر | 8 دی, 1313 - 24 بهمن, 1345 | بیوگرافی کامل