بیوگرافی ژوان دیدئون [Joan Didion]

نزدیک به نیم قرن، مقالات و کتاب های Joan Didion مشغول تشریح و توضیح اخلاق درهم گسیخته ای است که زندگی شلوغِ مدل امریکایی تبلیغ می کند. زندگی شخصی این نویسنده و متفکر امریکایی با وجود از دست دادن همسر و دخترش، نمونه کاملی از سخت کوشی برای رسیدن به « احترام به خود» است.

احترام به خود و بها دادن به شخصیت فردی شاید ریشه اش به دنیای قبل از کشف و شکل گیری امریکا در اروپا برسد ولی توسعه و ساخته شدن مرام های یک ذهن مستقل و منفرد با تمام وجود مدیون فرهنگ امریکایی است. یکی از بنیان گذاران فرهنگ ملی امریکا یعنی امرسون ۱۰۰ سال قبل از  Joan Didion مدام در باره « اتکا به خود» می نوشت.

حس عمومی در ذات مهاجرین اولیه به امریکا این بود که به سرزمین وحشی و دست نخورده ای شبیه بهشت اولیه آمده اند که باید آباد شود. آن هم با دستان سخت کوش و همیشه مفیدی که نه احتیاج به کشیش دارد و نه حتی احتیاج به دولت مرکزی… سرزمین پهناور امریکا سال به سال به همت این اندیشه مستقل و فردگرایانه و حتی گوشه گیرانه توسعه یافت.

Joan Didion همه توجه اش را معطوف این کرد که شخصیت مستقل و انسانی تری را برای انرژی نهفته در فرهنگ امریکایی ایجاد کند. او اعتقاد راسخی به هویت و شخصیت فردی داشت و در نوشته هایش سعی می کرد تا حد ممکن به خصلت های فردی مثبت پر و بال دهد.

 

زندگی نامه کامل در ویکی پدیا انگلیسی