فرصت‌های شغلی موجود

عنوان: طراح رابط کاربری

توانمندی و ویژگی‌ها

 • تسلط به CSS
 • تسلط بر کتابخانه‌های موجود مانند bootstrap و Foundation
 • دارای مهارت‌های UX و آشنایی با الگوهای رایج وب
 • دارای مهارت‌های مرتبط با طراحی responsive

شایستگی‌ها

 • توانایی انجام کارگروهی
 • برقراری ارتباط و تبادل نظر با افراد
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
 • جدیت و دقت در کار
 • مسئولیت‌پذیر
 • انگیزه برای پیشرفت در کار

عنوان: برنامه‌نویس PHP

توانمندی و ویژگی‌ها

 • آشنایی زبان انگلیسی
 • آشنایی کافی با html
 • آشنایی با مفاهیم Object Oriented و MVC
 • مسلط به PHP
 • آشنایی کافی با پایگاه داده MySQL

شایستگی‌ها

 • توانایی انجام کارگروهی
 • برقراری ارتباط و تبادل نظر با افراد
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
 • جدیت و دقت در کار
 • مسئولیت‌پذیر
 • انگیزه برای پیشرفت در کار

عنوان: برنامه‌نویس Javascript

توانمندی و ویژگی‌ها

 • آشنایی زبان انگلیسی
 • آشنایی کافی با html و CSS
 • آشنایی با مفاهیم Object Oriented و MVC
 • آشنایی با فریم‌ورک‌های Ember.js و AngularJs
 • مسلط به jQuery

شایستگی‌ها

 • توانایی انجام کارگروهی
 • برقراری ارتباط و تبادل نظر با افراد
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
 • جدیت و دقت در کار
 • مسئولیت‌پذیر
 • انگیزه برای پیشرفت در کار